یخچــال آزمــایشگاهــی

یخچــال آزمــایشگاهــی

یخچال های آزمـایشـگاهی قـابل کاربـرد در آزمایشگاه های پزشکـی، بیوتکنـولوژی، زیستی، دارویـی و آزمایشگاه های کنترل کیفی و تضمین کیفیت جهت نگهداری دارو، کیت های آزمایشگاهی، فرآورده ها و نمونه های زیستی و محلـــول ها
محدوده دمایی قـابل تنظـیم : 2+ ∼ ۱۲+ درجـه سانتیـگراد
جنس محفظـه داخلـی : استنــلس استیـل خشـدار
جنس بـدنـه خـارجـی : استنلس استیـل خشدار / ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
دارای سیستــم نمـایـش دیجیتــال بـا نمایشـگر رنـگی ۴ اینـــچ
دارای سیستم کنترل دمای دیجیتال هوشمند با دقت ۰/۱ درجه
مجهز بـه سیستـم پــایـش دمـا و هشـدار دمـای غیرمجاز با SMS و تماس تلفنی
مجهـز به سیستم گـزارش گـیری از طــریق پیــامـک ( طـراحی و تـولید شرکت مهنـدسی فـراتجـهیز)
مجهـز به سیستـم ثبـت دمـا و نمـودار و اتصـال بـه کـامپیوتر از طـریق درگـاه USB و باتـری پشتیبــان
دارای نرم افزار تحت وینــدوز جهت مشاهده نمــودارهای دمـایی و پـرینت بـر مبنـای ساعت و تــاریخ شمسـی

R200-R400-R600

 R1000-R1800-Ex