فــریزر دو کـابین

فــریزر دو کـابین

فـــریزرهای آزمـایشـگاهی قـابل کاربــرد در آزمایشگـاه های پزشکـی، بیوتکنــولوژی، زیستـی، دارویـی و آزمـایشگاه های کنتـرل کیفـی و تضمین کیفیت جهت نگهـداری دارو، کیت های آزمـایشگاهی، فـرآورده ها و نمونـه های زیستی و محلــلول ها

 

مــدل FF :

محدوده دمایی قـابل تنظـیم  : 0 ∼ ۴۰- درجـه سانتیـگراد
حجــم مفیـد داخـلی محفظـه اول و محفـظه دوم : 200 لیتــر
جنس محفظـه داخلـی : استنــلس استیـل خشـدار
جنس بـدنـه خـارجـی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

 

مــدل DF :

محدوده دمایی قـابل تنظـیم محفظـه اول : 0 ∼ ۸۰- درجـه سانتیـگراد
حجــم مفیـد داخـلی محفظـه اول : 140 لیتــر
محدوده دمایی قـابل تنظـیم محفظـه دوم  : 0 ∼ ۴۰- درجـه سانتیـگراد
حجــم مفیـد داخـلی محفظـه دوم : 200 لیتــر
جنس محفظـه داخلـی : استنــلس استیـل خشـدار
جنس بـدنـه خـارجـی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

 

دارای سیستــم نمـایـش دیجیتــال بـا نمایشـگر رنـگی ۴ اینـــچ
دارای سیستم کنترل دمای دیجیتال هوشمند با دقت ۰/۱ درجه
مجهز بـه سیستـم پــایـش دمـا و هشـدار دمـای غیرمجاز با SMS و تماس تلفنی
مجهـز به سیستم گـزارش گـیری از طــریق پیــامـک ( طـراحی و تـولید شرکت مهنـدسی فـراتجـهیز)
مجهـز به سیستـم ثبـت دمـا و نمـودار و اتصـال بـه کـامپیوتر از طـریق درگـاه USB و باتـری پشتیبــان
دارای نرم افزار تحت وینــدوز جهت مشاهده نمــودارهای دمـایی و پـرینت بـر مبنـای ساعت و تــاریخ شمسـی

 

FF

DF