دیــتالاگــر چهـــار کــاناله /  ســـری P

دیــتالاگــر چهـــار کــاناله / ســـری P

محــدوده دمــایی ۲۲۰+ ∼ ۹۰ – درجـــه سانتـــیگـــراد
دارای چهــار کــــانـال سنـــسـور
قابـلیت تعریف تــا ۹ نفـر کـاربر
دارای تاریخ و ساعت شمـسی
قــابـلـیت ارســال پیــامـک و بـرقـــراری تمــاس تـلفنـی
دارای USP و بـاتری داخـلی جهت هشدار در مواقع قطع
قابلیت گـزارش گـیری دمـا و رطـوبت از طـریق پیــامـک
قابلیت اتصـال سنسـور رطـوبت با دقت بالا تحت شبکـه
قابلیت ثبـت داده به مدت نــامحـدود بـر روی Flash UPS
قابلیت اتصـال آژیــر خــارجی جـهت هشــدار محیـطـی
قابلیت مـانیتورینگ مجتـمع چند دستـگاه بــر روی HMI

 

FGA