چمبر تست دمــا و رطوبت   ۳۱۰ – ۱۵۰۰ لیتر

چمبر تست دمــا و رطوبت ۳۱۰ – ۱۵۰۰ لیتر

چمــبرهای تست شرایط محیطی قـابل کاربــرد در  آزمـایشگاه های کنتـرل کیفـی و تضمین کیفیت ، آرمایشگاه های استاندارد و کالیبراسیون، آزمایشگاه های تحقیقاتی جهت انجــام انواع تســت های پــایداری و شبیـه سـازی دمــا

 

محدوده دمایی قـابل تنظـیم : 100+ ∼ ۷۰- درجـه سانتیـگراد
محدوده رطــوبت نســبی قـابل تنظـیم :  95 ~ 5  RH%
جنس محفظـه داخلـی : استنــلس استیـل خشـدار
جنس بـدنـه خـارجـی : ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک

 

دارای سیستــم نمـایـش دیجیتــال بـا نمایشـگر رنـگی 10 اینـــچ
دارای سیستم کنترل دمای دیجیتال هوشمند با دقت ۰/۱ درجه
مجهز بـه سیستـم پــایـش دمـا و هشـدار دمـای غیرمجاز با SMS و تماس تلفنی
مجهـز به سیستم گـزارش گـیری از طــریق پیــامـک ( طـراحی و تـولید شرکت مهنـدسی فـراتجـهیز)
مجهـز به سیستـم ثبـت دمـا و نمـودار و اتصـال بـه کـامپیوتر از طـریق درگـاه USB و باتـری پشتیبــان
دارای نرم افزار تحت وینــدوز جهت مشاهده نمــودارهای دمـایی و پـرینت بـر مبنـای ساعت و تــاریخ شمسـی

 

HTC-310-1500 lit -40

 

 

 

 

 

 

 

TTC-310-1500 lit -70