چمبـرهـای تست دمــایی

چمبرهای تست دمایی ” Temperature Test Chambers ” برای انجام تست های دمایی در بازه های دمایی مختلف قابل ارائـه می باشند.
چمبـرهـای تست تولیـدی شـرکت مهنـدسی فراتجهیز از لحاظ ابـعاد در گـروهـای زیر دستـه بندی می شوند :
۱- چمبرهای پرتابـل و رومیـزی
۲- چمبرهای سایز صنعتی استاندارد
۳- چمبـرهــای نفــر – رو
مشخصــات فنـی : 
محـدوده دمایی قـابل تنظـیم : ۲۲۰+ ∼ ۸۰- درجـه سانتیـگراد
جنس محفظــه داخلـی : استنــلس استیـل مــات / خشــدار
جنس بـدنــه خــارجـی : استنــلس استیـل مــات / خشــدار و یـا ورق آهــن بـا پــوشش رنــگ الکـتـرواستاتیـک
دارای صفحه نمایشگر رنگی لمسی صنعتی ۱۰ اینچ
مجهـز به سیستم کنتـرل هوشمند با قابلیت انجـام تست های شـرایط ثابت و شـرایط سیکـلی قابـل بـرنامه ریـزی
دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر و اتصـال حافظه USB جهت ذخیره اطلاعـات بر مبنــای تاریخ و سـاعت شمسـی
دارای نـرم افــزار تـحت وینــدوز جـهت رسـم گــراف دمـا و رطـوبت در طــول تست ها و پـارامتــرهای سیـستم
قابلیت سفـارش با نـرخ سرمایش و گرمایش مـورد نظر
قابـل طـراحی و سـاخت به صـورت ضـد جـرقه و EX
طـراحی مطـابق بـا استـانـداردهــای درخـواستـی
بـرای کسب اطـلاعات بیشتر بـا ما تمـاس بگیرید !
catalog size A
catalog size B