تماس با ما

contact-us-herobanner1200x658-resize-1200x658-a7542dd51f-31f5c997f370eb68
نشانـی:
             اصفـهان، خیابان امـام خمینـی، کوچـه ۱۰۸ ( ابـوالفضـل )، پـلاک ۱
تلفن تمـاس :
                         ۲۶۶۴ ۳۳۴۶ – ۰۳۱
                         ۰۹۲۹ ۳۳۴۶ – ۰۳۱
                         ۳۳۴۶ ۰۹۲۸ – ۰۳۱
تلفکـس : 
                         ۷۵۰۳ ۳۳۶۸ – ۰۳۱
تلگـــرام :
                https://t.me/FaraaTech_co
                ۷۷۱۰ ۸۶۸ ۰۹۳۳
ایمیل :
              FTAP-Co@hotmail.com
              FaraTajhiz.co@gmail.com

 

 

ارتبـاط مستقیم از طـریق پیـام بـا مـا :
                                         

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس

پیام شما