دیتالاگر هـای دما و رطوبت و سیستم هـای هشـدار هوشمنـد :  

 

  •   قابلــیت نمــایـش، ثبــت و پـــایـش ۱تا ۴ سنســور دمــا و رطــوبت
  •   قـابلــیت پــایش و هشـــدار با پیـــامک و تمــاس تـلفنی به ۹ کـاربـر
  •   دارای UPS و بـاتری داخـلی جهت ثبـت و هشدار در مواقع قطع برق
  •   قابلیت گـزارش گـیری دمـا و رطـوبت از طــریق پیامـــک
  •   قابلیت اتصـال سنسـور رطـوبت با دقت بالا تحت شبکـه
  •   قابلیت ثبـت داده به مدت نـامحـدود بر روی USB FLASH
  •   قابلیت اتصــال آژیــر خــارجی جـهت هشـــدار محیــطی
  •   قابـلیت مـانیتورینگ مجتـــمع چند دستـگـاه بر روی HMI
  •   دارای تاریــخ و سـاعت شمسی و نرم افزار مشاهده و پرینت جدول و گراف داده ها

 

(تماس بگیرید)