چمبــرهـای تست دمــایی

 

 •  در ظـرفیت های داخلی ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۳۰۰ ، ۵۰۰ ، ۸۰۰ ، ۱۵۰۰ لیتر و ابعاد سفـارشی نفر- رو
 •  قابل ارائه در دو بازه دمایی کاری -۴۰ تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد و -۷۰ تا +۱۰۰ درجـه سانتیگراد
 •  بــدنه ی خـارجی گـالوانیـزه با پوشـش رنـگ الکتـرواستـاتیک
 •  عایـق پلـی اورتـان با دانسیـته بـالا جهـت بهتـرین ایزولاسیون
 •  کمپرسـورهای پر قـدرت و کم صـدای اروپـایی
 •  چــــرخ هــای قفـــل شـونـده
 •  سیستـــم عــیب یــابـی و هشــدار هـوشــمند
 •  همــدمایی بــالای قسـمت هـــای مختـلف و حـداقـل گـرادیـان دمــایی محـفظـه داخـلی
 •  قابـلیت رسـم و نگهـداری گراف هـای دمـا دستگاه برای مدت طولانی
 •  سیستم کنترل هوشمند جهت محافظت از کمپرسورها، عملکرد بهینه و دقت در کنتـرل دمـا
 •  قابـلیت تنـظیـم ارتـفاع و یـا سفـارشـی سـازی طبقـات داخـلی

 

 

 

 چمبــرهـای تست شــرایط محیطـی

 

 •  در ظـرفیت های داخلی ۵۰، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۳۰۰ ، ۵۰۰ ، ۸۰۰ ، ۱۵۰۰ لیتر و ابعاد سفـارشی نفر- رو
 •  قابل ارائه در دو بازه دمایی کاری -۴۰ تا +۱۰۰ درجه سانتیگراد و -۷۰ تا +۱۰۰ درجـه سانتیگراد
 •  تنظیــم رطــوبـت نـسبـی در مـحــدوده نــامی ۱۰۰ ~ ۰ و محــدوده کــاری ۹۵ ~ ۵
 •  بــدنه ی خـارجی گـالوانیـزه با پوشـش رنـگ الکتـرواستـاتیک
 •  عایـق پلـی اورتـان با دانسیـته بـالا جهـت بهتـرین ایزولاسیون
 •  کمپرسـورهای پر قـدرت و کم صـدای اروپـایی
 •  چــــرخ هــای قفـــل شـونـده
 •  سیستـــم عــیب یــابـی و هشــدار هـوشــمند
 •  همــدمایی بــالای قسـمت هـــای مختـلف و حـداقـل گـرادیـان دمــایی محـفظـه داخـلی
 •  قابـلیت رسـم و نگهـداری گراف هـای دمـا و رطوبت دستگاه برای مدت طولانی
 •  سیستم کنترل هوشمند جهت محافظت از کمپرسورها، عملکرد بهینه و دقت در کنتـرل دمـا
 •  قابـلیت تنـظیـم ارتـفاع و یـا سفـارشـی سـازی طبقـات داخـلی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.