چیـلــر

چیلرها و مینی چیلرهای شرکــت فـراتـجهیز:
• مینی چیلر ۲ تن تبرید
• مینی چیلر ۳٫۵ تـن تبرید
• چیلـــر ۵ تـن تبـرید
• چیلــر ۸ تـن تبـرید
• چیلــر ۱۰ تـن تبـرید
• چیلــر ۱۵ تـن تبـرید

 

 و طـــراحی و ســاخت انــواع مینی چیــلر و چیــلر با ظــرفیت و مشخصات سفارشی.

 

chiler - Copy 
بــرای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت محصولات بـا ما تماس بگیرید.