یخچــال های آزمـایشگـاهـی و شیمیـایـی

 

 •  در ظــــرفــیـت هـــای داخــــلی  ۲۰۰ ، ۴۰۰ ، ۶۰۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۸۰۰ لـیتـــر
 •  بدنه ی خارجی استنلس استیل و یا گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 •  عــایـق پلــی اورتـــان بـا دانسیتـــه بـــالا جهـت بهتــــریـن ایــزولـاسیــــون
 •  کمپرسور پر قدرت و کـم صـدای اروپــایی
 •  درب شیشه ای دو جداره ی استانـــدارد
 •  تـحمـــل وزن بــالـای طـبقــــات داخـــلی
 •  قابــلیت تنظیـم ارتفــاع طبقــات
 •  چـــــرخ هــای قفـــل شــونـــده
 •  سیستم برفـک زدایی اتوماتیـک
 •  سیستـم عیب یـابی و هشـدار هوشمنـد
 •  هـم دمایی بـالای طبقـات مختلـف یخچـال
 •  قــابــلیت رســم و نگهــــداری گـراف هــای دمــایی دستـگاه بــــرای مـــدت طـولانــــی
 •  سیستم کنترل هوشمند جهت محافظت از کمپرسور،عملکرد بهینه و دقت در کنترل دما
طــراحی ویـژه در مــدل های شیمیـایی ( EX ) مطابـق با ملـزومات استاندارد های ضـد انفجاری محفظـه داخــلی

 

بـرای کسب اطـلاعــات بیشتـر بـا مـا تمــاس بگـیرید.